Ideari

Implicació en la societat

  • Volem una Universitat accessible a tota la societat.
  • Volem una Universitat que sigui motor del progrés social.

Autonomia universitària

  • Volem una Universitat no controlada ni políticament ni econòmica.
  • Volem que la comunitat vetlli per la independència de la Universitat.

Democràcia directa i participativa

  • Volem que tota la comunitat pugui participar i decidir el futur de la Universitat.
  • Volem una Universitat que fomenti la participació.

Transparència i responsabilitat

  • Volem una Universitat que entengui la transparència com una eina de millora.
  • Volem que cada membre de la comunitat es responsabilitzi de les seves decisions i accions.