Recull d'inquietuds del PAS

Aquesta pàgina recull algunes de les inquietuds que membres del PAS ens han fet arribar durant els darrers mesos. Feu-nos arribar les teves propostes escrivint un comentari al final de la pàgina.

 • Conciliació laboral: facilitar teletreball, flexibilitat horaris, permisos, etc.
 • Transparència: tot pas que es faci, s’ha de ser capaç de justificar-ho i de poder explicar, no només la decisió final, sinó els arguments basats i sustentats en acords, dades, normatives, procediments oberts, etc. La transparència és una expressió de respecte i equitat entre persones i col·lectius.
 • Comunicació: Que se'n comuniquin amb prou temps d’antelació i amb tota la informació necessària les accions que afecten el PAS.
 • Conèixer la direcció o línies estratègiques dels candidats/es a rector/a, amb detall, saber a quin camí en dirigim, no només una llista de bones intencions genèriques que es dilueixen amb el temps.
 • Que es tingui en compte la opinió i punt de vista del PAS. Compromís amb el PAS més enllà de les eleccions. D’altra banda, caldria comptar amb el PAS des de la gènesi d’algunes accions fins al darrer nivell (per exemple, taula rodona UTG’s) . Facilitar la participació del PAS (no només als caps o gerència).
 • Estabilització del personal funcionari interí, que ja està treballant l'actual equip rectoral.
 • Personal de consergeria: preocupa la manca de recursos i la tendència de la privatització del servei.
 • Finançament de les UTG’s: cal procurar que aquestes tinguin els recursos disponibles per acomplir amb els serveis que han d’oferir i les tasques que han de realitzar.
 • Recuperar mesures socials com per exemple l’ajut de fons social per tenir fills amb discapacitat, i d’altres mesures com la gratuïtat en la matrícula universitària i la jornada de de 35 hores/setmana.
 • Regular i analitzar curosament la implicació de la UPC en els centres adscrits, i limitar la participació en fundacions.
 • Prendre consciència de l’estrès i alt volum feina (i poca confiança en la millora d’aquesta situació) que afecta a l’ambient de treball en molts llocs de la UPC. En els casos en què el personal no tingui les competències adequades no hi ha mecanismes per a canviar la situació. Cal cercar eines per motivar els/les treballadors/es i trobar solucions que siguin positives per múltiples parts o col·lectius, a tots els àmbits.
 • Greuges comparatius dels campus fora de Barcelona en comparació amb els de Barcelona, p.ex., despesa ocasionada en l’assistència a cursos o reunions; el fet que tots els cursos de SDP s’imparteixin en l’edifici Vèrtex implica que les persones que treballen a altres campus tinguin dificultats per poder assistir-hi, a part de la despesa de temps i diners per transport. Impulsar altres formes per facilitar la formació, per exemple amb cursos online o descentralitzant la realització de cursos.
 • Garantir el dret a la carrera professional del PAS en termes negociats, de tal manera q no calgui esperar molts anys i molta sort, en el millor dels casos, per tenir opcions a promoció com passa actualment.
 • Reinvindicar el programari lliure com a eina prioritaria a la UPC i ajudar a la seva implantació amb accions específiques de formació al PAS que hi facilitin el canvi de cultura.
 • Quina previsió hi ha sobre la convocatòria de places per a les persones que estan temporals a EEBE i que hi ha com a màxim un termini de 3 anys per convocar la plaça.